Hải sản Nhật đang bơi: Sáng ở Tokyo, chiều lên bàn nhậu Hà Nội

Hải sản Nhật đang bơi: Sáng ở Tokyo, chiều lên bàn nhậu Hà Nội

Một danh sách dài hải sản Nhật Bản vừa được công ty nhập khẩu đóng hàng, chuyển về Việt Nam trong ngày...