Những bí mật của Neymar và nhóm ăn chơi Los Toiss

Những bí mật của Neymar và nhóm ăn chơi Los Toiss

Nếu Neymar như một vị vua, thì Los Toiss không khác gì những cận thần đầy quyền lực.