Thêm trường hợp mắc virus corona khỏi bệnh nhờ thuốc 'cocktail'

Thêm trường hợp mắc virus corona khỏi bệnh nhờ thuốc 'cocktail'

Đang có những dấu hiệu cho thấy cách kết hợp nhiều loại thuốc dùng cho những bệnh khác có thể hiệu quả...