Cấp cứu kịp thời thuyền viên Philippines bị nhồi máu cơ tim trên biển

Cấp cứu kịp thời thuyền viên Philippines bị nhồi máu cơ tim trên biển

​​​​​​Cứu thuyền viên người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trên biển

​​​​​​Cứu thuyền viên người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trên biển

Kịp thời cấp cứu nạn nhân người Philippines bị nhồi máu cơ tim

Kịp thời cấp cứu nạn nhân người Philippines bị nhồi máu cơ tim

Tàu SAR412 cứu thuyền viên Philippines bị nạn trên biển Hoàng Sa

Tàu SAR412 cứu thuyền viên Philippines bị nạn trên biển Hoàng Sa

Cứu thuyền viên Philippines đau tim gần vùng biển Hoàng Sa

Cứu thuyền viên Philippines đau tim gần vùng biển Hoàng Sa

Vượt sóng, cứu thuyền viên Philippines bị nạn gần khu vực quần đảo Hoàng Sa

Vượt sóng, cứu thuyền viên Philippines bị nạn gần khu vực quần đảo Hoàng Sa

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trên biển

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trên biển

Thuyền trưởng tàu Hy Lạp báo nạn khẩn cấp gần vùng biển Hoàng Sa

Thuyền trưởng tàu Hy Lạp báo nạn khẩn cấp gần vùng biển Hoàng Sa

Vượt biển trong đêm tối cứu sống thuyền viên Philippines bị nhồi máu cơ tim

Vượt biển trong đêm tối cứu sống thuyền viên Philippines bị nhồi máu cơ tim

Xuyên đêm vượt biển cứu thuyền viên Philippines bị nhồi máu cơ tim

Xuyên đêm vượt biển cứu thuyền viên Philippines bị nhồi máu cơ tim

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim

Cứu nạn một thuyền viên Philippines bị nhồi máu cơ tim trên biển

Cứu nạn một thuyền viên Philippines bị nhồi máu cơ tim trên biển

Cứu sống thuyền viên Philippine bị nhồi máu cơ tim

Cứu sống thuyền viên Philippine bị nhồi máu cơ tim

Cứu nạn thuyền viên người Philipine bị nhồi máu cơ tim

Cứu nạn thuyền viên người Philipine bị nhồi máu cơ tim

Cứu thuyền viên nước ngoài bị nhồi máu cơ tim

Cứu thuyền viên nước ngoài bị nhồi máu cơ tim

Cứu nạn thuyền viên quốc tịch Phillippines bị nhồi máu cơ tim khi đi biển

Cứu nạn thuyền viên quốc tịch Phillippines bị nhồi máu cơ tim khi đi biển

Vượt biển trong đêm cứu thuyền viên Philippines gặp nạn

Vượt biển trong đêm cứu thuyền viên Philippines gặp nạn

Vượt biển trong đêm cứu thuyền viên người nước ngoài gặp nạn ở Hoàng Sa

Vượt biển trong đêm cứu thuyền viên người nước ngoài gặp nạn ở Hoàng Sa

Cứu kịp thời một thuyền viên người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim

Cứu kịp thời một thuyền viên người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim

Cứu thủy thủ Philippines gặp nạn gần quần đảo Hoàng Sa trong đêm

Cứu thủy thủ Philippines gặp nạn gần quần đảo Hoàng Sa trong đêm

Vượt biển trong đêm cứu thuyền viên người nước ngoài gặp nạn

Vượt biển trong đêm cứu thuyền viên người nước ngoài gặp nạn