Thủ tướng: Nghiên cứu ý kiến của GS Đặng Hùng Võ về xử lý dự án 'treo'

Thủ tướng: Nghiên cứu ý kiến của GS Đặng Hùng Võ về xử lý dự án 'treo'

Siêu dự án BT chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM có gì sai?

Siêu dự án BT chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM có gì sai?

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất của GS Đặng Hùng Võ về phạt nặng các dự án 'treo' ​

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất của GS Đặng Hùng Võ về phạt nặng các dự án 'treo' ​

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu ý kiến của GS Đặng Hùng Võ về xử lý dự án 'treo'

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu ý kiến của GS Đặng Hùng Võ về xử lý dự án 'treo'

Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT nghiên cứu ý kiến trên VOV.VN về dự án treo

Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT nghiên cứu ý kiến trên VOV.VN về dự án treo

Sân golf, nhà hàng mọc trên đất nông nghiệp chỉ phải trả tiền hoa lợi

Sân golf, nhà hàng mọc trên đất nông nghiệp chỉ phải trả tiền hoa lợi

Đánh thuế nhà, đất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản

Đánh thuế nhà, đất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản