Sóng thần 1.000 năm trước suýt xóa sạch văn minh phía nam Trung Quốc

Sóng thần 1.000 năm trước suýt xóa sạch văn minh phía nam Trung Quốc

'Cầu vượt biển nối Hong Kong-Chu Hải-Macau giống như dây rốn gắn vào đất mẹ'

'Cầu vượt biển nối Hong Kong-Chu Hải-Macau giống như dây rốn gắn vào đất mẹ'

Cận cảnh cây cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc

Cận cảnh cây cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc

Cận cảnh cầu vượt biển dài nhất thế giới

Cận cảnh cầu vượt biển dài nhất thế giới

Điều chưa biết về cây cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc

Điều chưa biết về cây cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc

Trung Quốc thông xe cầu vượt biển dài nhất thế giới - sử dụng lượng thép đủ để xây dựng 60 tháp Eiffel

Trung Quốc thông xe cầu vượt biển dài nhất thế giới - sử dụng lượng thép đủ để xây dựng 60 tháp Eiffel

Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới: Kẻ mừng, người lo

Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới: Kẻ mừng, người lo

Cận cảnh cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, trị giá 20 tỷ USD

Cận cảnh cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, trị giá 20 tỷ USD

Trung Quốc thông xe cây cầu vượt biển dài nhất thế giới trị giá 20 tỷ USD

Trung Quốc thông xe cây cầu vượt biển dài nhất thế giới trị giá 20 tỷ USD

Cuộc chiến 5G cho đô thị thông minh ở Hong Kong

Cuộc chiến 5G cho đô thị thông minh ở Hong Kong