Làm thế nào báo cáo các công ty, nếu bạn phát hiện ra sản phẩm của họ chứa lỗ hổng nghiêm trọng?

Làm thế nào báo cáo các công ty, nếu bạn phát hiện ra sản phẩm của họ chứa lỗ hổng nghiêm trọng?

Hạ viện Mỹ muốn Apple giải trình về lỗi nghe lén qua FaceTime

Hạ viện Mỹ muốn Apple giải trình về lỗi nghe lén qua FaceTime

Thiếu niên 14 tuổi phát hiện lỗi gọi điện FaceTime sẽ được nhận gần 5 tỷ đồng tiền thưởng

Thiếu niên 14 tuổi phát hiện lỗi gọi điện FaceTime sẽ được nhận gần 5 tỷ đồng tiền thưởng

Apple tung bản cập nhật fix lỗi Facetime nhóm

Apple tung bản cập nhật fix lỗi Facetime nhóm

Apple cập nhật phần mềm sửa lỗi bảo mật của FaceTime

Apple cập nhật phần mềm sửa lỗi bảo mật của FaceTime

Apple phát hành bản sửa lỗi nghe lén qua chat video FaceTime

Apple phát hành bản sửa lỗi nghe lén qua chat video FaceTime

Apple nâng cấp iOS 12.1.4, tuyên bố thưởng tiền cho cậu bé 14 tuổi đã tìm ra lỗi FaceTime

Apple nâng cấp iOS 12.1.4, tuyên bố thưởng tiền cho cậu bé 14 tuổi đã tìm ra lỗi FaceTime

Apple tung bản cập nhật vá lỗi FaceTime, thưởng 'nóng' cho thiếu niên phát hiện sự cố

Apple tung bản cập nhật vá lỗi FaceTime, thưởng 'nóng' cho thiếu niên phát hiện sự cố

Apple phát hành iOS 12.1.4, vá lỗi FaceTime

Apple phát hành iOS 12.1.4, vá lỗi FaceTime

Apple sẽ thưởng lớn cho thiếu niên phát hiện lỗ hổng bảo mật FaceTime

Apple sẽ thưởng lớn cho thiếu niên phát hiện lỗ hổng bảo mật FaceTime

Cậu bé phát hiện lỗ hổng FaceTime có thể được trao thưởng gần 5 tỷ đồng

Cậu bé phát hiện lỗ hổng FaceTime có thể được trao thưởng gần 5 tỷ đồng

Apple sẽ thưởng lớn cho cậu bé 14 tuổi phát hiện lỗi FaceTime?

Apple sẽ thưởng lớn cho cậu bé 14 tuổi phát hiện lỗi FaceTime?

Cậu bé 14 tuổi có thể được Apple thưởng lớn vì phát hiện lỗi FaceTime

Cậu bé 14 tuổi có thể được Apple thưởng lớn vì phát hiện lỗi FaceTime

Cậu bé 14 tuổi phát hiện lỗi FaceTime như thế nào?

Cậu bé 14 tuổi phát hiện lỗi FaceTime như thế nào?