NEW ZEALAND từng bước mở cửa chào đón sinh viên quốc tế

NEW ZEALAND từng bước mở cửa chào đón sinh viên quốc tế

Chính phủ New Zealand vừa thông báo cho phép 250 sinh viên quốc tế bậc sau đại học quay trở lại New Zealand...
New Zealand cho phép sinh viên quốc tế bậc sau đại học quay lại học

New Zealand cho phép sinh viên quốc tế bậc sau đại học quay lại học

Có dự định du học New Zealand, học sinh Việt không thể bỏ lỡ những thông tin mới này!

Có dự định du học New Zealand, học sinh Việt không thể bỏ lỡ những thông tin mới này!

Việt Nam và New Zealand ký cam kết hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn 2020 – 2023

Việt Nam và New Zealand ký cam kết hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn 2020 – 2023

Việt Nam hợp tác chiến lược với New Zealand về giáo dục trong giai đoạn mới

Việt Nam hợp tác chiến lược với New Zealand về giáo dục trong giai đoạn mới

Việt Nam - New Zealand tái ký kết Kế hoạch Hợp tác Chiến lược về Giáo dục

Việt Nam - New Zealand tái ký kết Kế hoạch Hợp tác Chiến lược về Giáo dục

Ký kết hợp tác chiến lược giáo dục Việt Nam - New Zealand

Việt Nam-New Zealand ký kết hợp tác chiến lược mới về giáo dục

Việc sản xuất xe Jaguar và Land Rover đang dần được khởi động lại

TPHCM và New Zealand tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục