Ông Trump muốn rõ 'trắng - đen'

Ông Trump muốn rõ 'trắng - đen'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông 'xứng đáng gặp kẻ đã tố cáo mình', người mà ông cho là đã tiết lộ...