Thần tượng Kpop xin lỗi vì quá khứ hút thuốc

Thần tượng Kpop xin lỗi vì quá khứ hút thuốc

Mới ra mắt công chúng chưa lâu, thành viên Joo Eun của nhóm nữ Ariaz bị đào bới quá khứ từng hút thuốc và...