Dùng công nghệ để lắng nghe 'tiếng lòng' của cây xanh

Dùng công nghệ để lắng nghe 'tiếng lòng' của cây xanh

Nhờ công nghệ, con người có thể lắng nghe được tiếng của cỏ cây, từ đó giúp ta hiểu hơn và chăm sóc thực...