Khách mời đặc biệt ngủ gục khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang

Khách mời đặc biệt ngủ gục khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang

Cậu bé khách mời ngủ say trong lúc Tổng thống Mỹ đọc Thông điêp Liên bang

Cậu bé khách mời ngủ say trong lúc Tổng thống Mỹ đọc Thông điêp Liên bang

Trở thành 'người hùng' vì ngủ gật khi Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang

Trở thành 'người hùng' vì ngủ gật khi Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang

2 học sinh được ông Trump mời nghe Thông điệp Liên bang có gì đặc biệt?

2 học sinh được ông Trump mời nghe Thông điệp Liên bang có gì đặc biệt?

Chính thức: Tổng thống Trump tuyên bố gặp ông Kim Jong-un tại Việt Nam vào ngày 27-28/2

Chính thức: Tổng thống Trump tuyên bố gặp ông Kim Jong-un tại Việt Nam vào ngày 27-28/2

Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam

Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam

Cậu bé bị bắt nạt vì trùng họ Trump được mời dự buổi đọc Thông điệp liên bang