Ngân hàng ảo đa quốc gia có vào Việt Nam?

Ngân hàng ảo đa quốc gia có vào Việt Nam?

Có hay không chuyện các công ty công nghệ tài chính (fintech) ngoại lập chi nhánh, bắt tay với các pháp...