Gojek phủ nhận tin đồn sáp nhập với Grab

Gojek phủ nhận tin đồn sáp nhập với Grab

Nikkei: Chủ tịch Grab tự tin có thể tăng trưởng mà không cần thêm vốn đầu tư

Nikkei: Chủ tịch Grab tự tin có thể tăng trưởng mà không cần thêm vốn đầu tư

Grab dự định đầu tư lớn vào Việt Nam

Grab dự định đầu tư lớn vào Việt Nam

Grab sắp rót 'hàng trăm triệu USD' mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Grab sắp rót 'hàng trăm triệu USD' mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Reuters: Grab sẽ rót hàng trăm triệu USD vào thị trường Việt Nam phát triển kinh doanh

Reuters: Grab sẽ rót hàng trăm triệu USD vào thị trường Việt Nam phát triển kinh doanh

Grab dự định đầu tư lớn vào thị trường Việt Nam

Grab dự định đầu tư lớn vào thị trường Việt Nam

Grab dự kiến thực hiện ít nhất 6 khoản đầu tư hoặc mua lại trong năm nay

Grab sắp có những tính năng mới nào sau khi hợp tác với Microsoft?

Tập đoàn Microsoft rót tiền đầu tư cho Grab

Microsoft đầu tư vào hãng xe chung Grab