Hyundai và Kia đầu tư 250 triệu USD vào Grab

Hyundai và Kia đầu tư 250 triệu USD vào Grab

Huyndai và Kia 'rót' vào Grab 250 triệu USD để phát triển xe điện

Huyndai và Kia 'rót' vào Grab 250 triệu USD để phát triển xe điện

Hyundai và Kia rót thêm 250 triệu USD vào Grab

Hyundai và Kia rót thêm 250 triệu USD vào Grab

Booking Holdings đầu tư 200 triệu USD và hợp tác với Grab

Booking Holdings đầu tư 200 triệu USD và hợp tác với Grab

Booking đầu tư 200 triệu USD vào Grab, kết nối hai ứng dụng

Booking đầu tư 200 triệu USD vào Grab, kết nối hai ứng dụng

Booking Holdings đầu tư 200 triệu USD vào Grab

Booking Holdings đầu tư 200 triệu USD vào Grab

Giữa ồn ào kiện tụng, Grab nhận khoản đầu tư 200 triệu USD

Giữa ồn ào kiện tụng, Grab nhận khoản đầu tư 200 triệu USD

Grab nhận thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Grab nhận thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Grab gọi vốn thành công 2 tỷ USD từ 8 công ty tài chính

Grab gọi vốn thành công 2 tỷ USD từ 8 công ty tài chính

Grab nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab công bố nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab công bố nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab gọi vốn thành công 2 tỷ USD từ các công ty tài chính

Grab gọi vốn thành công 2 tỷ USD từ các công ty tài chính