Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 10 điểm ùn tắc giao thông mỗi năm

Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 10 điểm ùn tắc giao thông mỗi năm

Trong giai đoạn tới, Hà Nội hướng đến mục tiêu mỗi năm giảm tối thiểu 8 - 10 điểm ùn tắc giao thông; giảm...
Giảm ùn tắc giao thông: Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Giảm ùn tắc giao thông: Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Người lao động ngành giao thông phát huy sự năng động, sáng tạo

Người lao động ngành giao thông phát huy sự năng động, sáng tạo

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý vi phạm vận tải: Giảm áp lực, tăng hiệu quả

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý vi phạm vận tải: Giảm áp lực, tăng hiệu quả

Duy tu, sửa chữa hạ tầng đô thị bảo đảm đồng bộ, an toàn

Duy tu, sửa chữa hạ tầng đô thị bảo đảm đồng bộ, an toàn

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông

Hà Nội xử lý được nhiều 'điểm nóng' về giao thông

Hà Nội xử lý được nhiều 'điểm nóng' về giao thông

Hà Nội giải quyết được điểm nóng về tình trạng ùn tắc giao thông

Hà Nội giải quyết được điểm nóng về tình trạng ùn tắc giao thông

Hà Nội đẩy mạnh đầu tư xây dựng trung tâm giám sát điều hành giao thông thông minh

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Điều hành giao thông thông minh của thành phố

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Điều hành giao thông thông minh của thành phố