Cà Mau: Kiểm tra 149 người trong quán bar Gossip Thiên Văn, phát hiện 95 người dương tính ma túy

Quán bar có 95 người dương tính với ma túy hoạt động trá hình

Quán bar có 95 người dương tính với ma túy hoạt động trá hình

Kiểm tra quán bar lớn nhất Cà Mau, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Kiểm tra quán bar lớn nhất Cà Mau, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Kiểm tra bar lớn nhất TP Cà Mau, phát hiện 95 người dương tính với chất ma túy

Kiểm tra bar lớn nhất TP Cà Mau, phát hiện 95 người dương tính với chất ma túy

Phát hiện gần 100 đối tượng dương tính với ma túy trong quán bar

Phát hiện gần 100 đối tượng dương tính với ma túy trong quán bar

Đột nhập quán bar lớn nhất Cà Mau, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Đột nhập quán bar lớn nhất Cà Mau, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Đột kích quán bar phát hiện gần trăm thanh niên dương với tính ma túy

Kiểm tra quán bar, phát hiện 95 đối tượng dương tính với ma túy

Đột kích quán bar, phát hiện 95 người dương tính với chất ma túy

Phát hiện 95 thanh niên dương tính với ma túy trong quán bar Gossip Thiên Văn

Kiểm tra quán bar, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Phát hiện 95 người dương tính với ma túy trong quán bar