Cà Mau: Gần 100 người dương tính với ma túy trong quán bar

Cà Mau: Gần 100 người dương tính với ma túy trong quán bar

Cà Mau: 1 giờ sáng, công an ập vào quán bar phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Cà Mau: 1 giờ sáng, công an ập vào quán bar phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Công an thông tin vụ 94 người dương tính với ma túy trong quán bar

Công an thông tin vụ 94 người dương tính với ma túy trong quán bar

Công an TP.Cà Mau cung cấp thông tin về quán bar trá hình Gossip Thiên Văn

Công an TP.Cà Mau cung cấp thông tin về quán bar trá hình Gossip Thiên Văn

Cà Mau: Kiểm tra 149 người trong quán bar Gossip Thiên Văn, phát hiện 95 người dương tính ma túy

Quán bar có 95 người dương tính với ma túy hoạt động trá hình

Quán bar có 95 người dương tính với ma túy hoạt động trá hình

Kiểm tra quán bar lớn nhất Cà Mau, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Kiểm tra quán bar lớn nhất Cà Mau, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Cà Mau: Đột kích quán bar, phát hiển cả trăm dân chơi dương tính với ma túy

Cà Mau: Đột kích quán bar, phát hiển cả trăm dân chơi dương tính với ma túy

Kiểm tra bar lớn nhất TP Cà Mau, phát hiện 95 người dương tính với chất ma túy

Kiểm tra bar lớn nhất TP Cà Mau, phát hiện 95 người dương tính với chất ma túy

Ập vào quán bar lớn nhất Cà Mau lúc rạng sáng, phát hiện 95 người dương tính ma túy

Ập vào quán bar lớn nhất Cà Mau lúc rạng sáng, phát hiện 95 người dương tính ma túy

Phát hiện gần 100 đối tượng dương tính với ma túy trong quán bar

Phát hiện gần 100 đối tượng dương tính với ma túy trong quán bar

Cà Mau: Kiểm tra quán bar, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Cà Mau: Kiểm tra quán bar, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Đột nhập quán bar lớn nhất Cà Mau, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Đột nhập quán bar lớn nhất Cà Mau, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Đột kích quán bar phát hiện gần trăm thanh niên dương với tính ma túy

Đột kích quán bar phát hiện gần trăm thanh niên dương với tính ma túy

Kiểm tra quán bar, phát hiện 95 đối tượng dương tính với ma túy

Kiểm tra quán bar, phát hiện 95 đối tượng dương tính với ma túy

Đột kích quán bar, phát hiện 95 người dương tính với chất ma túy

Đột kích quán bar, phát hiện 95 người dương tính với chất ma túy

Phát hiện 95 thanh niên dương tính với ma túy trong quán bar Gossip Thiên Văn

Phát hiện 95 thanh niên dương tính với ma túy trong quán bar Gossip Thiên Văn

Kiểm tra quán bar, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Kiểm tra quán bar, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Cà Mau: Kiểm tra bar Gossip Thiên Văn, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Cà Mau: Kiểm tra bar Gossip Thiên Văn, phát hiện 95 người dương tính với ma túy

Phát hiện 95 người dương tính với ma túy trong quán bar

Phát hiện 95 người dương tính với ma túy trong quán bar