Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm VIETWATER 2018

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm VIETWATER 2018

Công nghệ mới xử lý nước trong nông nghiệp qua VietWater 2018

Công nghệ mới xử lý nước trong nông nghiệp qua VietWater 2018

Hàng ngàn công nghệ lọc và xử lý nước thải có mặt tại TP.HCM

Hàng ngàn công nghệ lọc và xử lý nước thải có mặt tại TP.HCM

Hàng ngàn công nghệ lọc nước tiên tiến quy tụ tại TP.HCM

Hàng ngàn công nghệ lọc nước tiên tiến quy tụ tại TP.HCM

500 gian hàng tham gia Triển lãm VIETWATER 2018

500 gian hàng tham gia Triển lãm VIETWATER 2018

Hơn 500 đơn vị tham gia Triển lãm quốc tế ngành nước Vietquater

Hơn 500 đơn vị tham gia Triển lãm quốc tế ngành nước Vietquater

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế về ngành nước

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế về ngành nước