6 bộ phim cho ta bài học thấm thía về đồng tiền

6 bộ phim cho ta bài học thấm thía về đồng tiền

Tiền, thứ dễ dàng mang lại cảm giác chiến thắng nhưng cũng là nguồn gốc của muôn vàn khổ đau.