Xuất hiện mã độc có thể qua mặt hàng rào an ninh trên điện thoại Android

Một mã độc mới có tên SecuriDropper có khả năng qua mặt tính năng cài đặt hạn chế trong hệ điều hành Android để chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Top 7 trình duyệt web bảo mật tốt nhất trên Android

Trình duyệt Brave, Dolphin Zero, DuckDuckGo, Fennec,... là một số trình duyệt web bảo mật tốt nhất trên Android.

10 thay đổi người dùng mong muốn được thấy trên các mẫu smartphone Android trong năm 2023

Tính năng sao lưu, giao diện người dùng, kết nối vệ tinh là những điều mà người dùng mong muốn được nhìn thấy trên các mẫu smartphone Android trong năm 2023.