Google Maps ra mắt tùy chọn cho xe máy tại Việt Nam

Google Maps ra mắt tùy chọn cho xe máy tại Việt Nam

Ứng dụng Google Maps vừa bổ sung tính năng dẫn đường dành cho người chạy xe máy tại Việt Nam, bên cạnh các...