AI mới của Google có thể phát hiện bệnh gây mù

AI mới của Google có thể phát hiện bệnh gây mù

14 sản phẩm thất bại ê chề nhất trong lịch sử Google

14 sản phẩm thất bại ê chề nhất trong lịch sử Google

Trí tuệ nhân tạo 'thắng' con người trong chẩn đoán ung thu vú

Trí tuệ nhân tạo 'thắng' con người trong chẩn đoán ung thu vú

Trí tuệ nhân tạo của Google có thể phát hiện ung thư vú chuẩn hơn bác sỹ

Trí tuệ nhân tạo của Google có thể phát hiện ung thư vú chuẩn hơn bác sỹ

Hệ thống trí tuệ nhân tạo của Google có thể phát hiện sớm ung thư vú

Hệ thống trí tuệ nhân tạo của Google có thể phát hiện sớm ung thư vú

NÓNG: Chỉ mất vài giây đã xác định được có bị ung thư vú hay không

NÓNG: Chỉ mất vài giây đã xác định được có bị ung thư vú hay không

Google đạt được yêu cầu truy cập hồ sơ bệnh nhân làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư

Bác sĩ AI

Trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán bệnh cho bệnh nhân sớm 48 giờ

Trí tuệ Nhân tạo giúp chẩn đoán ung thư, dự báo lũ, giải quyết các vấn đề xã hội

Eric Schmidt chia tay Google sau 18 năm

Eric Schmidt chia tay với Google sau gần 20 năm điều hành

5 dự án công nghệ y tế thú vị của Google

14 sản phẩm thất bại ê chề nhất trong lịch sử Google

Những sản phẩm đã bị loại bỏ hoặc biến mất của Google