4 tỉnh miền Trung hợp tác, quảng bá du lịch trên Google Adventure

4 tỉnh miền Trung hợp tác, quảng bá du lịch trên Google Adventure

Quảng Bình đại diện ký với Google quảng bá du lịch miền Trung

Quảng Bình đại diện ký với Google quảng bá du lịch miền Trung

Quảng Bình triển khai chiến dịch quảng bá du lịch trên Google Art and Culture

Quảng Bình triển khai chiến dịch quảng bá du lịch trên Google Art and Culture

4 tỉnh miền Trung up 1.000 tấm ảnh đẹp lên Google

4 tỉnh miền Trung up 1.000 tấm ảnh đẹp lên Google

Quảng Bình phối hợp với Google quảng bá du lịch các tỉnh miền Trung

Quảng Bình phối hợp với Google quảng bá du lịch các tỉnh miền Trung

Quảng Bình đại diện miền Trung ký kết quảng bá du lịch với Google

Quảng Bình đại diện miền Trung ký kết quảng bá du lịch với Google

Quảng Bình quảng bá du lịch trên Google Art and Culture

Quảng Bình quảng bá du lịch trên Google Art and Culture

Quảng bá du lịch các tỉnh miền Trung trên Google

Quảng bá du lịch các tỉnh miền Trung trên Google