Sự kiện trong nước 29/10-4/11: Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam

Sự kiện trong nước 29/10-4/11: Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam

Huyền thoại golf Grey Norman trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam

Huyền thoại golf Grey Norman trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam

Tay golf Greg Norman được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch

Tay golf Greg Norman được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch

Huyền thoại golf của Úc làm Đại sứ du lịch Việt Nam

Huyền thoại golf thế giới Greg Norman: Du lịch Việt Nam đầy tiềm năng

Huyền thoại golf thế giới Greg Norman: Du lịch Việt Nam đầy tiềm năng

Huyền thoại golf Greg Norman chính thức là Đại sứ Du lịch Việt Nam

Huyền thoại golf Greg Norman chính thức là Đại sứ Du lịch Việt Nam

Huyền thoại golf Greg Norman được bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam

Huyền thoại golf Greg Norman được bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam

Huyền thoại Golf thế giới chính thức trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam

Huyền thoại Golf thế giới chính thức trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam

Tân Đại sứ du lịch Greg Norman muốn quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới

Tân Đại sứ du lịch Greg Norman muốn quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới

Tay golf Greg Norman trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam

Tay golf Greg Norman trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam

Việt Nam có tân đại sứ du lịch là huyền thoại golf người Úc

Việt Nam có tân đại sứ du lịch là huyền thoại golf người Úc

Huyền thoại golf Grey Norman trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam

Huyền thoại golf Grey Norman trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam

Tay golf hàng đầu thế giới thập niên 80 trở thành tân Đại sứ du lịch Việt Nam

Tay golf hàng đầu thế giới thập niên 80 trở thành tân Đại sứ du lịch Việt Nam