Doanh nhân tuổi Tý nổi danh với khối tài sản khủng

Doanh nhân tuổi Tý nổi danh với khối tài sản khủng

Chiến lược mới của Kido

Chiến lược mới của Kido

Dù thống trị thị trường dầu ăn, nhưng KIDO vẫn phải lưu ý đặc thù của ngành hàng này

Dù thống trị thị trường dầu ăn, nhưng KIDO vẫn phải lưu ý đặc thù của ngành hàng này

Tập đoàn KIDO đặt doanh thu thuần tăng hơn 9%

Tập đoàn KIDO đặt doanh thu thuần tăng hơn 9%

ĐHĐCĐ Tập đoàn KIDO (KDC): Đặt kế hoạch lãi trước thuế 300 tỷ đồng

ĐHĐCĐ Tập đoàn KIDO (KDC): Đặt kế hoạch lãi trước thuế 300 tỷ đồng

Công đoàn Vocarimex: Tưng bừng Hội thao Người lao động năm 2019

Công đoàn Vocarimex: Tưng bừng Hội thao Người lao động năm 2019

Năm 2018, doanh thu Kido tăng 8,4% nhờ mảng dầu ăn

Năm 2018 KIDO đạt hơn 163 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Quyền lực thâu tóm ngành

Tập đoàn KIDO nới room sở hữu của khối ngoại lên 100%

3 lãnh đạo Kido tham gia Hội đồng hành viên Golden Hope Nhà Bè

Ba lãnh đạo KIDO trở thành Hội đồng thành viên Golden Hope Nhà Bè

3 lãnh đạo của KIDO tham gia Hội đồng Thành viên của Golden Hope Nhà Bè

KIDO mua lại 51% vốn ở Golden Hope Nhà Bè

Kido hoàn tất mua lại 51% cổ phần Golden Hope Nhà Bè

Tập đoàn KIDO hoàn tất các thủ tục mua lại 51% Golden Hope Nhà Bè

Tập đoàn KIDO hoàn tất các thủ tục mua lại 51% Golden Hope Nhà Bè

Kido mua lại 51% Công ty Golden Hope Nhà Bè