Phát hiện thêm điểm sinh hoạt 'Hội Thánh Đức Chúa trời' trái phép ở Nghệ An

Phát hiện thêm điểm sinh hoạt 'Hội Thánh Đức Chúa trời' trái phép ở Nghệ An

Nữ 9X lôi kéo nhiều người tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời

Nữ 9X lôi kéo nhiều người tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời

Nghệ An: Nữ sinh viên viết cam kết không tham gia 'Hội thánh'

Nghệ An: Nữ sinh viên viết cam kết không tham gia 'Hội thánh'

Cô gái xinh đẹp cam kết không vào 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Cô gái xinh đẹp cam kết không vào 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Khám xét, phát hiện 12 người truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời' trái phép

Khám xét, phát hiện 12 người truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời' trái phép

Truyền đạo trái phép 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' tại căn hộ chung cư thành phố Vinh

Truyền đạo trái phép 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' tại căn hộ chung cư thành phố Vinh

Khám căn hộ có 12 người nghi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời

Khám căn hộ có 12 người nghi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời

12 người sinh hoạt trái phép 'Hội thánh đức chúa trời' trong chung cư

12 người sinh hoạt trái phép 'Hội thánh đức chúa trời' trong chung cư

12 người đang có hoạt động liên quan đến 'Hội thánh Đức Chúa Trời' ở TP Vinh

12 người đang có hoạt động liên quan đến 'Hội thánh Đức Chúa Trời' ở TP Vinh