Bất thường: Ruộng muối cũng bị đem ra phân lô, tách thửa

Bất thường: Ruộng muối cũng bị đem ra phân lô, tách thửa

San lấp ruộng phân lô bán nền

San lấp ruộng phân lô bán nền

Bà Rịa – Vũng Tàu chấn chỉnh nạn phân lô bán nền

Bà Rịa – Vũng Tàu chấn chỉnh nạn phân lô bán nền

Bà Rịa - Vũng Tàu: Siết chặt quản lý việc người dân tự ý phân lô bán nền

Bà Rịa - Vũng Tàu: Siết chặt quản lý việc người dân tự ý phân lô bán nền

Xử lý lãnh đạo huyện, thành phố để người dân phân lô bán đất nền

Xử lý lãnh đạo huyện, thành phố để người dân phân lô bán đất nền

Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu dừng ngay việc phân lô bán nền đất ruộng muối

Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu dừng ngay việc phân lô bán nền đất ruộng muối

Dừng ngay phân lô, bán nền dự án 'vẽ'

Dừng ngay phân lô, bán nền dự án 'vẽ'

Long Điền, BR-VT: đất ruộng bỗng thành… dự án!

Long Điền, BR-VT: đất ruộng bỗng thành… dự án!

Công an vào cuộc vụ 'vẽ' dự án trên ruộng muối ở Bà Rịa Vũng Tàu

Công an vào cuộc vụ 'vẽ' dự án trên ruộng muối ở Bà Rịa Vũng Tàu