Đất nước tươi đẹp, chủ nhà hiếu khách

Đất nước tươi đẹp, chủ nhà hiếu khách

Chỉ có 10 ngày triển khai chu toàn và hiệu quả tất cả các công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ -...