6 tính năng trên Samsung Galaxy Note 9 'ăn đứt' iPhone

Với quá nhiều tính năng tiên tiến, Galaxy Note9 quả thật là một smartphone đáng đồng tiền bát gạo và hoàn...