Sau gần hai thập kỷ, công nghiệp phần mềm Việt Nam có gì?

Sau gần hai thập kỷ, công nghiệp phần mềm Việt Nam có gì?

Bí quyết vàng giúp DN phần mềm Việt 'thăng hạng'

Bí quyết vàng giúp DN phần mềm Việt 'thăng hạng'

Bị 'chê' suốt đời làm thuê, nhưng công việc này mang về cho FPT hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Bị 'chê' suốt đời làm thuê, nhưng công việc này mang về cho FPT hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Hàng triệu công ty trên thế giới sử dụng công nghệ VN

Hàng triệu công ty trên thế giới sử dụng công nghệ VN

Gia công phần mềm ở Việt Nam - 'nhỏ mà có võ'

Gia công phần mềm ở Việt Nam - 'nhỏ mà có võ'

Forbes: Sự thành công của ngành IT Việt Nam khiến Ấn Độ lo lắng

Forbes: Sự thành công của ngành IT Việt Nam khiến Ấn Độ lo lắng

Forbes: Việt Nam sớm thành trung tâm gia công phần mềm của thế giới

Forbes: Việt Nam sớm thành trung tâm gia công phần mềm của thế giới