Phương pháp GD Ý: Giáo dục sáng tạo - chìa khóa của tương lai

Phương pháp GD Ý: Giáo dục sáng tạo - chìa khóa của tương lai

Từ ngày 16-18/4, tại Đà Nẵng diễn ra chuỗi sự kiện về Giáo dục sáng tạo với chủ đề Giáo dục nghệ thuật và...
Họa sĩ nhí Xèo Chu trở thành đại sứ dự án 'My family, my art'

Họa sĩ nhí Xèo Chu trở thành đại sứ dự án 'My family, my art'

TPHCM: Khuyến khích triển khai phương pháp giáo dục Reggio Emilia ở bậc mầm non

TPHCM: Khuyến khích triển khai phương pháp giáo dục Reggio Emilia ở bậc mầm non

Giáo dục sáng tạo giúp trẻ luôn suy nghĩ, phân tích

Giáo dục sáng tạo giúp trẻ luôn suy nghĩ, phân tích

Quốc tế hóa giáo dục mầm non với phương pháp tôn trọng sự sáng tạo của trẻ

Quốc tế hóa giáo dục mầm non với phương pháp tôn trọng sự sáng tạo của trẻ

Bộ GD&ĐT hướng tới quốc tế hóa chương trình giáo dục mầm non trong giai đoạn tới

Bộ GD&ĐT hướng tới quốc tế hóa chương trình giáo dục mầm non trong giai đoạn tới

Ca sĩ Thanh Bùi mong muốn con mình có '180 độ Tây và 180 độ Ta'

Ca sĩ Thanh Bùi mong muốn con mình có '180 độ Tây và 180 độ Ta'

Chính thức đưa phương pháp giáo dục nổi tiếng của Ý vào Việt Nam

Chính thức đưa phương pháp giáo dục nổi tiếng của Ý vào Việt Nam

TPHCM: Triển lãm 100 năm ngày sinh nhà sư phạm Loriz Malaguzzi

TPHCM: Triển lãm 100 năm ngày sinh nhà sư phạm Loriz Malaguzzi

Triển lãm 100 năm ngày sinh nhà giáo dục Loriz Malaguzzi

Triển lãm 100 năm ngày sinh nhà giáo dục Loriz Malaguzzi

Triển lãm kỷ niệm 100 năm nhà sư phạm Loris Malaguzzi

Triển lãm kỷ niệm 100 năm nhà sư phạm Loris Malaguzzi

Từ Reggio Emilia Approach, nhìn về tính chính danh trong giáo dục Việt Nam

Từ Reggio Emilia Approach, nhìn về tính chính danh trong giáo dục Việt Nam

Giáo viên mầm non có cơ hội nhận học bổng phát triển sự nghiệp

Giáo viên mầm non có cơ hội nhận học bổng phát triển sự nghiệp

Ra mắt trường mầm non ứng dụng Reggio Emilia Approach

Ra mắt trường mầm non ứng dụng Reggio Emilia Approach

Ra mắt trường mầm non Reggio Emilia Approach đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trường mầm non Reggio Emilia Approach đầu tiên tại Việt Nam