Bác sĩ 'nín thở' 9 tháng chờ thai nhi chào đời từ người mẹ mắc bệnh tim phức tạp

Bác sĩ 'nín thở' 9 tháng chờ thai nhi chào đời từ người mẹ mắc bệnh tim phức tạp

Sản phụ mắc tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công

Sản phụ mắc tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công

Kỳ diệu sản phụ bị tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công

Kỳ diệu sản phụ bị tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công

Bác sĩ tim mạch và sản khoa cùng... đỡ đẻ

Bác sĩ tim mạch và sản khoa cùng... đỡ đẻ

Ca sinh nở 'đặc biệt' khiến cả bác sĩ và gia đình đều 'nín thở'

Ca sinh nở 'đặc biệt' khiến cả bác sĩ và gia đình đều 'nín thở'

Kỳ tích sản phụ bị tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công

Kỳ tích sản phụ bị tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công

Kỳ tích mẹ mắc bệnh tim phức tạp sinh con thành công

Kỳ tích mẹ mắc bệnh tim phức tạp sinh con thành công

Kỳ diệu bà mẹ bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công

Kỳ diệu bà mẹ bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công

Kỳ tích: Mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp, nhiều lần đối diện 'cửa tử' vẫn sinh con thành công

Kỳ tích: Mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp, nhiều lần đối diện 'cửa tử' vẫn sinh con thành công

Kỳ tích: Sản phụ mắc tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công

Kỳ tích: Sản phụ mắc tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công

Thai phụ mắc bệnh tim nặng hạnh phúc được làm mẹ

Thai phụ mắc bệnh tim nặng hạnh phúc được làm mẹ

Sản phụ mắc tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công

Sản phụ mắc tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công