Phạt 80 triệu đồng DN sản xuất thuốc kháng sinh Zinnat Suspension vi phạm chất lượng

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã xử phạt Công ty Glaxo Operations UK Limited (Anh) 80 triệu đồng do sản xuất thuốc kháng sinh cốm pha hỗn dịch uống Zinnat Suspension 125mg vi phạm chất lượng mức độ 2.

Xử phạt nặng công ty sản xuất, buộc tiêu hủy lô kháng sinh Zinnat Suspension 125mg vi phạm chất lượng

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã xử phạt là 80 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc kháng sinh cốm pha hỗn dịch uống Zinnat Suspension 125mg do vi phạm chất lượng mức độ 2. Trước đó, Cục cũng đã yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc này, thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Xử phạt 80 triệu đồng, buộc tiêu hủy lô kháng sinh Zinnat Suspension 125mg

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt 80 triệu đồng Công ty Glaxo Operations UK Limited (Anh), có văn phòng đại diện tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh về hành vi sản xuất thuốc kháng sinh cốm pha hỗn dịch uống Zinnat Suspension 125mg vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định.

Thu hồi gấp 2 mẫu kháng sinh Cefuroxim 500mg bị làm giả tinh vi

Cục Quản lý Dược vừa gửi thông báo gửi Sở Y tế các địa phương về mẫu mẫu thuốc kháng sinh Cefuroxim 500mg giả, đồng thời yêu cầu thu hồi ngay 2 lô thuốc này.

Thu hồi gấp 2 mẫu thuốc kháng sinh Cefuroxim 500mg bị làm giả

Cục Quản lý Dược vừa gửi thông báo gửi Sở Y tế các địa phương về mẫu mẫu thuốc Cefuroxim 500mg giả, đồng thời yêu cầu thu hồi ngay 2 lô thuốc này.

Thu hồi gấp 2 mẫu thuốc kháng sinh bị làm giả tinh vi

Hai mẫu thuốc Cefuroxim 500mg giả vừa bị phát hiện không có nhiều dấu hiệu khác rõ ràng so với thuốc thật, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi ngay 2 lô thuốc Cefuroxim 500mg trên toàn quốc.

Thu hồi Đăng ký lưu hành thuốc kháng sinh Zinnat Suspension

Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc Zinnat Suspension tại Việt Nam vì có 2 lô thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2.

Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc kháng sinh Zinnat Suspension

Thuốc kháng sinh Zinnat Suspension vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam do vi phạm chất lượng mức độ 2.

Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc Zinnat Suspension

Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty đăng ký, nhà sản xuất thuốc Zinnat Suspension thu hồi toàn bộ thuốc trên toàn quốc.

Thu hồi giấy lưu hành thuốc kháng sinh Zinnat Suspension ở Việt Nam

Theo Cục Quản lý dược, lý do thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Zinnat Suspension là vì thuốc có 2 lô bị thu hồi do vi phạm chất lượng mức độ 2.

Thu hồi giấy đăng ký lưu hành với thuốc kháng sinh Zinnat Suspension

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc kháng sinh Zinnat Suspension, vì thuốc có 2 lô bị thu hồi do vi phạm chất lượng mức độ 2.