Đỗ Trịnh Hoài Nam được bình chọn là Nhà thiết kế áo dài của năm

Đỗ Trịnh Hoài Nam được bình chọn là Nhà thiết kế áo dài của năm

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam mở lớp dạy nghề miễn phí làng trẻ em SOS

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam mở lớp dạy nghề miễn phí làng trẻ em SOS

Đỗ Trịnh Hoài Nam được bình chọn là 'Nhà thiết kế áo dài của năm'

Đỗ Trịnh Hoài Nam được bình chọn là 'Nhà thiết kế áo dài của năm'

Đỗ Trịnh Hoài Nam được bình chọn là nhà thiết kế áo dài của năm

Đỗ Trịnh Hoài Nam được bình chọn là nhà thiết kế áo dài của năm

Đỗ Trịnh Hoài Nam được bình chọn là Nhà thiết kế áo dài của năm

Đỗ Trịnh Hoài Nam được bình chọn là Nhà thiết kế áo dài của năm

Đỗ Trịnh Hoài Nam được bình chọn là nhà thiết kế áo dài của năm

Đỗ Trịnh Hoài Nam được bình chọn là nhà thiết kế áo dài của năm

Đỗ Trịnh Hoài Nam tận tay chỉnh áo cho Hoa hậu Nam Em trước giờ G

Đỗ Trịnh Hoài Nam tận tay chỉnh áo cho Hoa hậu Nam Em trước giờ G