Phòng chống dịch bệnh: Các tổ chức tôn giáo không hoạt động đông người

Phòng chống dịch bệnh: Các tổ chức tôn giáo không hoạt động đông người

Ban Tôn giáo Chính phủ vừa đề nghị các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự không tổ chức hoạt động đông người,...
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội chúc Tết Đảng bộ và UBND thành phố

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội chúc Tết Đảng bộ và UBND thành phố

Chúc mừng nhân dịp Lễ Phục sinh

Gắn bó, đồng hành xây dựng đất nước phát triển

Gắn bó, đồng hành xây dựng đất nước phát triển

Lãnh đạo Hà Nội tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Lãnh đạo Hà Nội tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội

Lãnh đạo TP tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Chúc mừng Giáng sinh đến các vị chức sắc và giáo dân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội