Dấu ấn về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng

Dấu ấn về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng

Việt Nam và Trung Quốc tổ chức diễn tập chung về cứu trợ thảm họa

Việt Nam và Trung Quốc tổ chức diễn tập chung về cứu trợ thảm họa

Tọa đàm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung

Tọa đàm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung

Tọa đàm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung

Tọa đàm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung

Hình ảnh quân đội Việt-Trung diễn tập cứu trợ thảm họa, dịch bệnh

Hình ảnh quân đội Việt-Trung diễn tập cứu trợ thảm họa, dịch bệnh

Giao lưu Quốc phòng Việt-Trung: Không trình diễn, không phô trương

Giao lưu Quốc phòng Việt-Trung: Không trình diễn, không phô trương

Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa

Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa

Tổng duyệt chương trình 'Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam -Trung Quốc' lần thứ 5

Tổng duyệt chương trình 'Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam -Trung Quốc' lần thứ 5

Mô hình đặc sắc của Quân đội hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa

Mô hình đặc sắc của Quân đội hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Hoa tại Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Hoa tại Việt Nam

Xây dựng biên giới hòa bình, ổn định bằng sức dân và tình hữu nghị

Xây dựng biên giới hòa bình, ổn định bằng sức dân và tình hữu nghị

Gấp rút chuẩn bị 'Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc' lần thứ 5

Gấp rút chuẩn bị 'Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc' lần thứ 5

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ năm

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung góp phần phản bác luận điệu xuyên tạc quan hệ song phương

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung góp phần phản bác luận điệu xuyên tạc quan hệ song phương

Quân đội Việt - Trung giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 5

Quân đội Việt - Trung giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 5

Chương trình 'Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc' lần thứ 5 đã được chuẩn bị chu đáo

Chương trình 'Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc' lần thứ 5 đã được chuẩn bị chu đáo