Cảnh sát Hong Kong bắt giữ hơn 200 đối tượng biểu tình bạo loạn

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ hơn 200 đối tượng biểu tình bạo loạn

148 đối tượng nam giới và 58 phụ nữ đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ vì các hành vi tụ tập bất hợp pháp,...
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 1.474 người trong các vụ biểu tình bạo lực

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 1.474 người trong các vụ biểu tình bạo lực

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 1.474 người trong các vụ biểu tình bạo lực

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 1.474 người trong các vụ biểu tình bạo lực

Hong Kong bắt giữ gần 160 người biểu tình quá khích trong 3 ngày

Hong Kong bắt giữ gần 160 người biểu tình quá khích trong 3 ngày

Gia tăng tình trạng bạo lực tại Hong Kong (Trung Quốc)

Gia tăng tình trạng bạo lực tại Hong Kong (Trung Quốc)

Biểu tình ở Hong Kong: 748 đối tượng quá khích bị bắt giữ

Biểu tình ở Hong Kong: 748 đối tượng quá khích bị bắt giữ

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ hơn 700 đối tượng biểu tình quá khích

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ hơn 700 đối tượng biểu tình quá khích