Đẫm nước mắt tại lễ tang thiếu tá hy sinh khi bắt kẻ vận chuyển ma túy

Đẫm nước mắt tại lễ tang thiếu tá hy sinh khi bắt kẻ vận chuyển ma túy

Đoàn chính phủ Algeria viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đoàn chính phủ Algeria viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Chile và Venezuela

Lễ viếng và mở Sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Bỉ, Australia, Israel, Anh và Pháp

Lễ viếng và mở Sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Bỉ, Australia, Israel, Anh và Pháp

Ban lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Đức Anh gửi lời cảm ơn

Ban lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Đức Anh gửi lời cảm ơn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình -Trưởng ban lễ tang phát biểu cảm ơn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình -Trưởng ban lễ tang phát biểu cảm ơn

Tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Phút xúc động khi tiễn đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Phút xúc động khi tiễn đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Ukraine và Banglades

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Ukraine và Banglades

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã về nơi an nghỉ cuối cùng

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã về nơi an nghỉ cuối cùng

Phút xúc động khi tiễn đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Phút xúc động khi tiễn đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Các nước chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Các nước chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Ngày hôm qua, vị Chủ tịch nước gần dân đã về với đất mẹ!

Ngày hôm qua, vị Chủ tịch nước gần dân đã về với đất mẹ!

Lời điếu do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc tại lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh

Lời điếu do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc tại lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

TIN BUỒN

TIN BUỒN

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Tiễn Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về với đất mẹ

Tiễn Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về với đất mẹ

Kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TPHCM

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TPHCM

Chùm ảnh đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về với Đất Mẹ

Chùm ảnh đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về với Đất Mẹ

Thương tiếc tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Thương tiếc tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Chùm ảnh đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về với Đất Mẹ

Chùm ảnh đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về với Đất Mẹ

Cử hành trọng thể Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Cử hành Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Cử hành Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về đến TP Hồ Chí Minh

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về đến TP Hồ Chí Minh

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về đến TP.HCM

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về đến TP.HCM

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Indonesia và Australia

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Indonesia và Australia

Lễ viếng và mở Sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Myanmar, Thượng Hải (Trung Quốc)

Lễ viếng và mở Sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Myanmar, Thượng Hải (Trung Quốc)

Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Campuchia

Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Campuchia

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã về với đất mẹ

Thủ tướng Chính phủ đọc Lời điếu tại Lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh

Thủ tướng Chính phủ đọc Lời điếu tại Lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Toàn văn lời điếu tại Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Toàn văn lời điếu tại Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đại tướng Lê Đức Anh: Nhân cách lớn được thử thách qua lửa đạn và quyền lực

Đại tướng Lê Đức Anh: Nhân cách lớn được thử thách qua lửa đạn và quyền lực

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Hình ảnh lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Hình ảnh lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đại tướng Lê Đức Anh - Nhà lãnh đạo xuất sắc với những cống hiến to lớn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đại tướng Lê Đức Anh - Nhà lãnh đạo xuất sắc với những cống hiến to lớn

Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Các đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Các đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Hình ảnh lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại TP.HCM

Hình ảnh lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại TP.HCM

Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lãnh đạo các nước gửi Thư chia buồn nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần

Linh cữu đại tướng Lê Đức Anh được đưa vào TP.HCM

Linh cữu đại tướng Lê Đức Anh được đưa vào TP.HCM

Thủ tướng ghi sổ tang tại lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thủ tướng ghi sổ tang tại lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lãnh đạo các nước gửi Thư chia buồn tới lãnh đạo Việt Nam và gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo các nước gửi Thư chia buồn tới lãnh đạo Việt Nam và gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo các nước chia buồn về nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Lãnh đạo các nước chia buồn về nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Nghệ sĩ Xuân Bắc nghẹn ngào trong lễ tang người mẫu Như Hương

Nghệ sĩ Xuân Bắc nghẹn ngào trong lễ tang người mẫu Như Hương

Thành kính tiễn đưa lão thành cách mạng Phạm Thị Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng

Thành kính tiễn đưa lão thành cách mạng Phạm Thị Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng

Cử hành trọng thể Lễ viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Cử hành trọng thể Lễ viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Tang thương bao trùm khu phố có 8 học sinh đuối nước tập thể ở sông Đà

Tang thương bao trùm khu phố có 8 học sinh đuối nước tập thể ở sông Đà

Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh

Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam ký sổ tang tại ĐSQ Đức

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam ký sổ tang tại ĐSQ Đức