Cấp phép khai quật khảo cổ tại 4 địa điểm thuộc tỉnh Ninh Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc cho phép Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh...
Cấp phép khai quật khảo cổ tại Cố đô Hoa Lư

Cấp phép khai quật khảo cổ tại Cố đô Hoa Lư

Cấp phép khai quật khảo cổ tại 04 địa điểm thuộc tỉnh Ninh Bình

Cấp phép khai quật khảo cổ tại 04 địa điểm thuộc tỉnh Ninh Bình

Cho phép khai quật khảo cổ tại Cố đô Hoa Lư

Cho phép khai quật khảo cổ tại Cố đô Hoa Lư

Cho phép khai quật khảo cổ tại Cố đô Hoa Lư

Cho phép khai quật khảo cổ tại Cố đô Hoa Lư

Cứu hộ 7 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Cứu hộ 7 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Kịp thời cứu 7 ngư dân trên tàu chìm trong giông lốc

Kịp thời cứu 7 ngư dân trên tàu chìm trong giông lốc

Cứu hộ kịp thời 7 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Cứu hộ kịp thời 7 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Cứu 7 ngư dân cùng tàu cá bị nạn ở vùng biển Thừa Thiên - Huế

Cứu 7 ngư dân cùng tàu cá bị nạn ở vùng biển Thừa Thiên - Huế

Giông lốc đánh chìm tàu cá, 7 ngư dân thoát nạn

Giông lốc đánh chìm tàu cá, 7 ngư dân thoát nạn

7 ngư dân được cứu ngay trước khi tàu chìm do giông lốc

7 ngư dân được cứu ngay trước khi tàu chìm do giông lốc

Dông lốc đánh chìm tàu trên biển, 7 ngư dân may mắn thoát chết

Dông lốc đánh chìm tàu trên biển, 7 ngư dân may mắn thoát chết

Cứu 7 ngư dân Đà Nẵng bị chìm tàu trên vùng biển Thừa Thiên Huế

Cứu 7 ngư dân Đà Nẵng bị chìm tàu trên vùng biển Thừa Thiên Huế

Kịp thời cứu 7 ngư dân giữa biển đêm trước khi tàu chìm

Kịp thời cứu 7 ngư dân giữa biển đêm trước khi tàu chìm

Cứu 7 ngư dân bị chìm tàu ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên - Huế

Cứu 7 ngư dân bị chìm tàu ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên - Huế

Cứu sống 7 ngư dân ngay trước khi tàu cá bị chìm

Cứu sống 7 ngư dân ngay trước khi tàu cá bị chìm

Vượt sóng cứu kịp thời bảy thuyền viên khi tàu cá chìm trên biển

Vượt sóng cứu kịp thời bảy thuyền viên khi tàu cá chìm trên biển

Tàu cá bị chìm giữa biển, 7 ngư dân được cứu kịp thời

Tàu cá bị chìm giữa biển, 7 ngư dân được cứu kịp thời