Kịp thời cứu 7 ngư dân Đà Nẵng bị chìm tàu trên biển

Kịp thời cứu 7 ngư dân Đà Nẵng bị chìm tàu trên biển

Cứu hộ 7 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Cứu hộ 7 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Kịp thời cứu 7 ngư dân trên tàu chìm trong giông lốc

Kịp thời cứu 7 ngư dân trên tàu chìm trong giông lốc

Cứu hộ kịp thời 7 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Cứu hộ kịp thời 7 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Cứu 7 ngư dân cùng tàu cá bị nạn ở vùng biển Thừa Thiên - Huế

Cứu 7 ngư dân cùng tàu cá bị nạn ở vùng biển Thừa Thiên - Huế

Giông lốc đánh chìm tàu cá, 7 ngư dân thoát nạn

Giông lốc đánh chìm tàu cá, 7 ngư dân thoát nạn

Dông lốc đánh chìm tàu trên biển, 7 ngư dân may mắn thoát chết

Cứu 7 ngư dân Đà Nẵng bị chìm tàu trên vùng biển Thừa Thiên Huế

Kịp thời cứu 7 ngư dân giữa biển đêm trước khi tàu chìm

Cứu 7 ngư dân bị chìm tàu ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên - Huế

Cứu sống 7 ngư dân ngay trước khi tàu cá bị chìm