Cần Thơ: 53 đồng chí được bầu vào BCH khóa mới

Cần Thơ: 53 đồng chí được bầu vào BCH khóa mới

Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đã bầu Ban chấp hành...