Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể em nhỏ còn lại trong vụ đuối nước

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể em nhỏ còn lại trong vụ đuối nước

Quảng Ngãi: Đã tìm thấy thi thể của cháu bé thứ 2 mất tích trên sông

Quảng Ngãi: Đã tìm thấy thi thể của cháu bé thứ 2 mất tích trên sông

Tìm thấy thi thể em nhỏ thứ hai trong vụ đuối nước

Tìm thấy thi thể em nhỏ thứ hai trong vụ đuối nước

Tìm thấy thi thể hai bé bị đuối nước

Tìm thấy thi thể hai bé bị đuối nước

Tìm thấy thi thể em nhỏ còn lại mất tích ở bờ sông

Tìm thấy thi thể em nhỏ còn lại mất tích ở bờ sông

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể một trong hai em nhỏ nghi đuối nước cạnh bờ sông

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể một trong hai em nhỏ nghi đuối nước cạnh bờ sông

Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích khi ra bờ sông chơi

Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích khi ra bờ sông chơi

Tìm thấy thi thể 1 trong 2 em nhỏ mất tích nghi bị chết đuối ở Quảng Ngãi

Tìm thấy thi thể 1 trong 2 em nhỏ mất tích nghi bị chết đuối ở Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Tìm kiếm 02 em nhỏ mất tích khi chơi cạnh bờ sông

Quảng Ngãi: Tìm kiếm 02 em nhỏ mất tích khi chơi cạnh bờ sông

Tìm thấy thi thể 1 trong 2 trẻ đuối nước mất tích tại Quảng Ngãi

Tìm thấy thi thể 1 trong 2 trẻ đuối nước mất tích tại Quảng Ngãi

Rủ nhau ra bờ sông chơi, 2 em nhỏ mất tích nghi bị đuối nước

Rủ nhau ra bờ sông chơi, 2 em nhỏ mất tích nghi bị đuối nước

Quảng Ngãi: Tìm kiếm thi thể 2 em nhỏ đuối nước cạnh bờ sông

Quảng Ngãi: Tìm kiếm thi thể 2 em nhỏ đuối nước cạnh bờ sông

Nỗ lực tìm kiếm cháu bé còn lại mất tích sau khi ra bờ sông chơi

Nỗ lực tìm kiếm cháu bé còn lại mất tích sau khi ra bờ sông chơi

Quảng Ngãi: Tìm kiếm hai em nhỏ mất tích nghi đuối nước

Quảng Ngãi: Tìm kiếm hai em nhỏ mất tích nghi đuối nước

Tìm kiếm 2 trẻ đuối nước khi chơi cạnh bờ sông

Tìm kiếm 2 trẻ đuối nước khi chơi cạnh bờ sông

Ra chơi cạnh bờ sông, 2 đứa trẻ mất tích

Ra chơi cạnh bờ sông, 2 đứa trẻ mất tích