Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, lũ mở rộng ra nhiều vùng

Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay sau khi đổ bộ vào đất liền lúc 10 giờ sáng nay. Tuy nhiên,...