Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là tác giả thực sự của 'Không thành kế'

Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là tác giả thực sự của 'Không thành kế'

Tin tức ngày 5/12: 'Qua mặt' 6 camera an ninh, trộm hơn 8 tỷ đồng

Tin tức ngày 5/12: 'Qua mặt' 6 camera an ninh, trộm hơn 8 tỷ đồng

Công nông chở gỗ 'cõng' cả cổng làng…đi chơi

Công nông chở gỗ 'cõng' cả cổng làng…đi chơi

Clip: Bi hài cảnh xe chở gỗ 'cõng' cổng làng chạy băng băng trên đường

Clip: Bi hài cảnh xe chở gỗ 'cõng' cổng làng chạy băng băng trên đường

Xe gỗ 'chở' cả... cổng làng chạy trên đường

Xe gỗ 'chở' cả... cổng làng chạy trên đường

Xe công nông chở keo 'cõng' theo cổng làng

Xe công nông chở keo 'cõng' theo cổng làng

Xe chở keo tông gãy cổng làng rồi 'cõng đi chơi'

Xe công nông chở keo 'khiêng' luôn cổng làng ở Quảng Nam

Xe công nông chở keo 'khiêng' luôn cổng làng ở Quảng Nam

Cười ra nước mắt cảnh xe máy cày dỡ cả cổng làng chở đi

Hi hữu: Xe chở keo 'chở' luôn… cổng chào của làng