Đặt stent trong lòng stent cứu sống bệnh nhân

Đặt stent trong lòng stent cứu sống bệnh nhân

Bệnh viện Gia An 115 ghi dấu một năm thành lập với nhiều kỷ lục và kỳ tích

Bệnh viện Gia An 115 ghi dấu một năm thành lập với nhiều kỷ lục và kỳ tích

Làm thế nào để hút bệnh nhân nước ngoài và kiều bào?

Làm thế nào để hút bệnh nhân nước ngoài và kiều bào?

Nhiều người Campuchia khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Gia An 115

Nhiều người Campuchia khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Gia An 115

Nhiều người Campuchia khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Gia An 115

Nhiều người Campuchia khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Gia An 115

Bệnh viện Gia An 115 đạt Giải thưởng Quản lý bệnh viện châu Á

Bệnh viện Gia An 115 đạt Giải thưởng Quản lý bệnh viện châu Á

Bệnh viện Gia An 115 đạt giải xuất sắc vì có sự cải tiến nhanh nhất

Cùng lúc thực hiện 3 kỹ thuật phức tạp cứu sống bệnh nhân

Tuần lễ thăm khám và tư vấn miễn phí

Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành bệnh viện Gia An 115

TP.HCM đưa vào hoạt động bệnh viện đầu tiên theo hình thức PPP, vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng

Thêm một bệnh viện kỹ thuật cao, giá rẻ đến với người dân