Hơn 80.000 tình nguyện viên hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020

Hơn 80.000 tình nguyện viên hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020

Giờ Trái đất 2020, cả nước tiết kiệm được 436.000kWh

Giờ Trái đất 2020, cả nước tiết kiệm được 436.000kWh

Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện

Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện

Giờ Trái đất 2020-khoảnh khắc của sự đoàn kết toàn cầu giữa đại dịch

Giờ Trái đất 2020-khoảnh khắc của sự đoàn kết toàn cầu giữa đại dịch

Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2020

Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2020

20h30 hôm nay, 28/3, hãy tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

20h30 hôm nay, 28/3, hãy tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

180 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng Giờ Trái đất trong dịch Covid-19

Giờ Trái đất: Không nên chỉ tiết kiệm năng lượng trong một giờ

Cùng tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2020

Giờ Trái đất 2020 diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 28-3

Cùng tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3 hưởng ứng Giờ Trái đất 2020

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2020: Cùng tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2020

Vì COVID-19, không tổ chức đêm sự kiện tắt đèn Giờ Trái Đất

Ngành điện TPHCM vận động người dân hưởng ứng Giờ Trái đất

Điện lực TPHCM vận động hưởng ứng Giờ Trái đất 2020

Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2020

Chiến dịch Giờ Trái đất 2020: Tiếp nối nhiệt huyết yêu môi trường trong cộng đồng