Bắc Ninh: Khá Bảnh và đồng bọn bị khởi tố tội 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc'

Bắc Ninh: Khá Bảnh và đồng bọn bị khởi tố tội 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc'

Công an tỉnh Bắc Ninh chính thức thông tin việc bắt Khá Bảnh cùng đồng bọn

Công an tỉnh Bắc Ninh chính thức thông tin việc bắt Khá Bảnh cùng đồng bọn

Khá 'Bảnh' bị khởi tố tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Khá 'Bảnh' bị khởi tố tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Khởi tố Khá 'Bảnh' và đồng bọn về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Khởi tố Khá 'Bảnh' và đồng bọn về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Khởi tố Khá 'bảnh' tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Khởi tố Khá 'bảnh' tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Khá 'Bảnh' bị khởi tố với hai tội danh về đánh bạc, có thể đối diện mức án cao nhất 17 năm tù

Khá 'Bảnh' bị khởi tố với hai tội danh về đánh bạc, có thể đối diện mức án cao nhất 17 năm tù

Khởi tố Khá Bảnh cùng đồng bọn về 2 tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Khởi tố Khá Bảnh cùng đồng bọn về 2 tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Khá 'bảnh' cùng đồng bọn bị khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Khá 'bảnh' cùng đồng bọn bị khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Lột trần chân dung 'anh hùng rơm' Khá bảnh

Lột trần chân dung 'anh hùng rơm' Khá bảnh