Bé gái bị bỏng trong vụ đốt rác cháy nhà đã tử vong

Bé gái bị bỏng trong vụ đốt rác cháy nhà đã tử vong

Bé gái 20 tháng tuổi bị bỏng da toàn thân đã tử vong

Bé gái 20 tháng tuổi bị bỏng da toàn thân đã tử vong

Bé gái bỏng 90% trong vụ đốt lá chuối khô đã tử vong

Bé gái bỏng 90% trong vụ đốt lá chuối khô đã tử vong

Bé gái 20 tháng tuổi bị bỏng nặng do đốt rác gây cháy nhà

Bé gái 20 tháng tuổi bị bỏng nặng do đốt rác gây cháy nhà

Đốt lá chuối gây cháy nhà, bé gái 20 tháng tuổi bị bỏng 90% cơ thể

Đốt lá chuối gây cháy nhà, bé gái 20 tháng tuổi bị bỏng 90% cơ thể

Bé gái 2 tuổi bỏng 90% khi 3 chị em đốt rác gây cháy nhà

Bé gái 2 tuổi bỏng 90% khi 3 chị em đốt rác gây cháy nhà

Đốt rác gây cháy nhà, bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng

Đốt rác gây cháy nhà, bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng

Bé gái 20 tháng tuổi bị bỏng da toàn thân

Bé gái 20 tháng tuổi bị bỏng da toàn thân

Bé gái 2 tuổi bỏng 90% khi 3 chị em đốt rác gây cháy nhà

Bé gái 2 tuổi bỏng 90% khi 3 chị em đốt rác gây cháy nhà

Sóc Trăng: Đốt rác bất cẩn, bé gái bỏng nặng

Sóc Trăng: Đốt rác bất cẩn, bé gái bỏng nặng