Lan tỏa giá trị nhân ái tới cộng đồng

Lan tỏa giá trị nhân ái tới cộng đồng

Lần đầu phát động 'Tháng Nhân đạo'

Lần đầu phát động 'Tháng Nhân đạo'

'Tháng Nhân đạo' lần đầu được phát động

'Tháng Nhân đạo' lần đầu được phát động

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình 'Chung sức vì nhân đạo'

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình 'Chung sức vì nhân đạo'

Phát động 'Tháng Nhân đạo' với nhiều hoạt động ý nghĩa

Phát động 'Tháng Nhân đạo' với nhiều hoạt động ý nghĩa

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND

Đội tuyển bóng đá U23 ủng hộ nhân đạo 700 triệu đồng

Đội tuyển bóng đá U23 ủng hộ nhân đạo 700 triệu đồng