12 tác phẩm đoạt giải 'Đan Mạch trong mắt em 2018' với chủ đề Giấc mơ xanh

12 tác phẩm đoạt giải 'Đan Mạch trong mắt em 2018' với chủ đề Giấc mơ xanh

12 tác phẩm đoạt giải 'Đan Mạch trong mắt em 2018' với chủ đề Giấc mơ xanh

12 tác phẩm đoạt giải 'Đan Mạch trong mắt em 2018' với chủ đề Giấc mơ xanh

Công bố và trao giải cuộc thi vẽ tranh toàn quốc 'Đan Mạch trong mắt em 2018: Giấc Mơ Xanh'

Công bố và trao giải cuộc thi vẽ tranh toàn quốc 'Đan Mạch trong mắt em 2018: Giấc Mơ Xanh'

Trao giải cuộc thi 'Đan Mạch trong mắt em 2018 - Giấc mơ xanh'

Trao giải cuộc thi 'Đan Mạch trong mắt em 2018 - Giấc mơ xanh'

Trao giải Cuộc thi vẽ tranh 'Đan Mạch trong mắt em 2018 - Giấc mơ xanh'

Trao giải Cuộc thi vẽ tranh 'Đan Mạch trong mắt em 2018 - Giấc mơ xanh'

Hơn 4.100 học sinh tham gia cuộc thi vẽ 'Đan Mạch trong mắt em 2018 - Giấc mơ xanh'

Hơn 4.100 học sinh tham gia cuộc thi vẽ 'Đan Mạch trong mắt em 2018 - Giấc mơ xanh'

Cuộc thi vẽ 'Đan Mạch trong mắt em 2018' đạt kỷ lục 4.100 học sinh tham gia

Cuộc thi vẽ 'Đan Mạch trong mắt em 2018' đạt kỷ lục 4.100 học sinh tham gia

Phát động Cuộc thi 'Đan Mạch trong mắt em 2018'

Phát động Cuộc thi 'Đan Mạch trong mắt em 2018'

Phát động Cuộc thi 'Đan Mạch trong mắt em' 2018

Phát động Cuộc thi 'Đan Mạch trong mắt em' 2018

Đưa nghệ thuật truyền thống đến với cộng đồng