Sản phẩm giảm cân Bona và Ích Phế Khang của Truepharmco bị cảnh báo sai phạm

Sản phẩm giảm cân Bona và Ích Phế Khang của Truepharmco bị cảnh báo sai phạm

Giảm cân Bona của Truepharmco tiếp tục bị Cục ATTP cảnh báo và xử phạt

Giảm cân Bona của Truepharmco tiếp tục bị Cục ATTP cảnh báo và xử phạt

Giảm cân Bona của Truepharmco tiếp tục bị cảnh báo sai phạm

Giảm cân Bona của Truepharmco tiếp tục bị cảnh báo sai phạm

Thực phẩm chức năng 'hô biến' thành thuốc chỉ nhờ quảng cáo

Thực phẩm chức năng 'hô biến' thành thuốc chỉ nhờ quảng cáo

Thổi phồng công dụng, Giảm cân Bona bị phạt khủng

Thổi phồng công dụng, Giảm cân Bona bị phạt khủng

Điểm danh những loại TPCN, TPBVSK được quảng cáo 'thổi phồng' công dụng vừa bị xử phạt

Điểm danh những loại TPCN, TPBVSK được quảng cáo 'thổi phồng' công dụng vừa bị xử phạt

5 công ty vừa bị Cục ATTP phạt 'khủng' 180 triệu vì lý do gì?

5 công ty vừa bị Cục ATTP phạt 'khủng' 180 triệu vì lý do gì?

Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm về an toàn thực phẩm

Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm về an toàn thực phẩm

Công ty TNHH DUTUNO & HAVA bị phạt vì quảng cáo 'khống' công dụng thuốc giảm cân Bona

Công ty TNHH DUTUNO & HAVA bị phạt vì quảng cáo 'khống' công dụng thuốc giảm cân Bona

Bộ Y Tế xử phạt 5 Công ty vi phạm về an toàn thực phẩm hàng trăm triệu đồng

Bộ Y Tế xử phạt 5 Công ty vi phạm về an toàn thực phẩm hàng trăm triệu đồng

Phạt 180 triệu đồng đối với 5 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Phạt 180 triệu đồng đối với 5 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm